Eventprovider » Privacy policy

Privacy policy

» Event Provider respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens te beschermen.

» Wij gebruiken uw gegevens om de aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wanneer Event Provider echter wettelijk verplicht wordt uw gegevens aan te leveren zal Event Provider aan deze eis voldoen.

» Event Provider verzamelt geen informatie over individuele personen, enkel wanneer deze personen de informatie op vrijwillige basis verlenen.

» Event Provider behoudt zich het recht voor om contact op te nemen met de ingeschreven bedrijven en personen inzake Event Provider gerelateerde onderwerpen.

» Event Provider behoudt zich het recht voor om statistische analyses uit te voeren om het effect van reclamebanners of het klikken op die banners te meten.

» Event Provider maakt gebruik van “Cookies”. Cookies zijn kleine bestandjes met tekst die een website kan gebruiken om de gebruiker te herkennen, ze vergemakkelijken het inloggen en het gebruik van de site en staat de site toe om te achterhalen hoe vaak deze gebruikt/bezocht wordt.

» Event Provider behoudt zich het recht voor om dit beleid aan te passen door de gebruikers op de hoogte te stellen van het bestaan van een nieuwe privacy policy. Deze policy en het geschetste beleid hierin scheppen geen contractuele of andere rechterlijke rechten voor de betrokken partijen.

Dit alles heeft betrekking op de website www.eventprovider.com.